MySQL – Cizí klíč a propojení tabulek

Co je to cizí klíč (Foreign Key) v relační databázy? Cizí klíč je klíč, který se používá k definování vztahu mezi dvěma tabulkami v relační databázi. Je to v podstatě sloupec nebo skupina sloupců v jedné tabulce, který odkazuje na primární klíč (Primary Key) v jiné...

MySQL – datové typy

Každý sloupec v databázové tabulce musí mít svůj název a datový typ. V MySQL máme tři druhy základních datových typů a to čísla, řetězce, datum a čas. V minulém tutorialu jsme si vytvořili základní tabulku, tu si nyní naplníme obsahem a potom si vypíšeme data příkazem...

MySQL Workbench – základy

MySQL Workbench je SQL editor, který nám pomůže vytvářet, upravovat a spouštět dotazy nad databázovým systémem MySQL. Jeho zvýrazněná syntaxe a našeptávač je ideální pro psaní a lazení příkazů SQL. Lze v něm spustit i více dotazů najednou a zobrazovat je ve více...

SQL a MySQL – základy

Co vlastně znamená zkratka SQL? Structured Query Language je standardizovaný programovací jazyk, který se používá ke správě relačních databází a provádění různých operací pro ukládání, manipulaci a získávání dat. Co je relační databáze? Relační databáze znamená, že se...