Programování aplikací na míru

Potřebujete aplikaci na míru? Nabídneme vám vhodné řešení a technologie! Nabízíme konzultační hodiny i kompletní projektové řešení. Na řízení větších webových projektů je potřeba využít dobře sofistikované nástroje. Produkty, které nabízíme jsou ideální i pro velké vývojové týmy.

Jak postupujeme

Analýza potřeb zákazníka

Prověříme vaše potřeby a navrhneme řešení

Výběr vhodné technologie

Na základě vašich potřeb a firemních procesů vybereme vhodné technologie

Tvorba webu

Pomocí moderních technologií vytvoříme webovou platformu na základě vašich potřeb

Testování a předání

Vše důkladně otestujeme a předáváme

Aplikace na míru

Potřebujete aplikaci na míru? Nabídneme vám vhodné řešení a technologie! Nabízíme konzultační hodiny i kompletní projektové řešení. Na řízení větších webových projektů je potřeba využít dobře sofistikované nástroje. Produkty, které nabízíme jsou ideální i pro velké vývojové týmy.

Projektové řízení

Každý vývojový tým potřebuje plánovat svoji práci a řídit jednotlivé požadavky. Důležitou součástí řízení je distribuce požadavků a vytváření sprintů. To vám zajistí správné naplánování úkolů v reálném čase a dotažení jednotlivých částí projektu do finální fáze. Každý vývojový tým má vlastní proces odesílání verzí softwaru neboli workflow.

Verzování kódu

Systém správy verzí většinou zpracovává data o tom, kdo a jakým způsobem upravil zdrojový kód. Výhodou těchto systémů je, že se můžete vrátit zpět ke starší verzi zdrojového kódu. Ideálním řešením jsou ditribuované systémy správy verzí. V těchto systémech si klient zrcadlí celý repozitář. To má tu výhodu, že pokud spadne server. Je možné obsah znovu nasadit od kteréhokoliv vývojáře.

GIT

Nejpoužívanějším distribuovaným systémem správy verzí je GIT. Distribuovaný znamená, že každý vývojář může mít kompletní zdrojový kód ve svém počítači. Může tedy pracovat na zdrojovém kódu, aniž by byl nucen být na firemní síti či připojen na vzdálený server. Git má vynikající podporu pro větvení (Branch), slučování (Merge) a přepisování historie úložiště, což vedlo k mnoha inovativním pracovním postupům.

Vzdálené repozitáře

Aby mohl vývojový tým spolupracovat na projektu, je potřeba mít nakonfigurovaný vzdálený repozitář umístěný na internetu. Mezi nejznámější vzdálené úložiště patří Github, Bitbucket, Gitlab a další. Takovýchto vzdálených repozitářů můžete mít na svém počítači několik a pracovat tedy na několika projektech vzájemně.

Projektová dokumentace

Každou verzi vašeho software je nutné dokonale zdokumentovat. Důležité je to z důvodu výměny vývojářů nebo dlouhodobé časové období, které může při nutnosti vrátit se ke starším verzím tvořit chyby. Vhodným nástrojem na dokumentaci projektového řízení je například Confluence.

Interakce úložišť

Pro zjednodušení práce vašich vývojářů se dělá celá spousta řešení. Pro interakci s několika GIT úložišti je ideální používat některý z moderních sofistikovaných klientů. Jedním takovým je například Sublime Merge nebo Sourcetree. Oba zvýrazňují syntaxy a přehledně zobrazují historii commitů.