Instalace Java Development Kit

V tomto článku si ukážeme jak vytvořit první jednoduchou aplikaci v programovacím jazyce Java. Jako první si musíme připravit prostředí. A proto si nainstalujeme/stáhneme JDK neboli Java Development Kit, který nám pomůže základy Java zvládnout. Můžeme poslední verzi, což je JDK 20 na url: https://www.oracle.com/cz/java/technologies/downloads/, kde si můžete vybrat podle toho jaký máte operační systém. Já jsem si tedy stáhnul balíček pro Windows x64_installer. Jakmile máme staženo, můžeme začít s jednoduchým nastavením. Projdeme si instalací a balíček nainstalujeme. Protože chceme aby nám fungoval i JSHELL, musíme nastavit přístup do globální systémové proměné PATH kterou váš operační systém používá k vyhledání potřebných spustitelných souborů z příkazového řádku nebo okna terminálu.

Postupujeme tedy následovně:

  • Ve vyhledávání vyhledejte – Upravit proměnou nastavení systému
  • Klikněte na – Proměnné prostředí
  • V sekci – Systémové proměnné najděte PATH proměnnou prostředí a vyberte ji
  • Klikněte na Upravit
  • V okně Upravit systémovou proměnnou zadejte hodnotu proměnné (cestu k javapath)
  • Klepněte na tlačítko OK
  • Zavřete všechna zbývající okna kliknutím na OK
  • Znovu otevřete okno příkazového řádku a spusťte svůj kód JAVA

Nyní když do konzole vypíšete java -version se nám zobrazí informace o našem prostředí JDK.

Například:

Java version „20“ 2023-03-21
Java(TM) SE Runtime Environment (build 20+36-2344)

V tom případě máme všechno nastavené správně a můžeme se začít učit první příkazy v jazyce Java!

Instalace IntelliJ IDEA

Abychom si ale usnadnili práci, ještě si nainstalujeme nějaké vhodné IDE například IntelliJ IDEA. Nám bude bohatě stačit verze Community Edition – která je zdarma. Přejdeme tedy na url https://www.jetbrains.com/idea/download/ a stáhneme si instalační balíček IntelliJ IDEA Community Edition.

Jakmile máme staženo spustíme installer a IDE si nainstalujeme. Po dokončené instalaci si spustíme IDE a můžeme začít s prvním příkazem v Javě. Pro to abychom vytvořili první program, který bude něco dělat. Musíme nejdříve vytvořit nový project. V IntelliJ IDEA  přejdeme do menu, kde vybereme New Project. Název nechám na vás, já si ho nazvu JavaApp. Konfiguraci můžete okopírovat z návodu níže.

Stiskneme tlačítko Create a IDEA nám vytvoří základní strukturu Projectu v Javě.

Spuštění programu RUN

Pro spuštění programu můžeme v pravém horním rohu stisknout tlačítko pro příkaz RUN a ten zpracuje kód a vypíše nám do konzole „Hello World!“. Gratuluji! Nyní jste zvládli vytvořit první program v Javě. V dalších tutorialech se naučíme používat Classy, proměné, metody, konstruktory a další věci které budeme pro programování v Javě potebovat.