Proměnné v jazyce Java

Proměnné jsou v jazyce Java hodnoty, které si můžeme uložit do paměti. Abychom mohli proměnnou začít používat je třeba jí deklarovat pomocí názvu a datového typu. Deklarační příkaz se skládá ze čtyř částí:

 • Datový typ
 • Identifikátor
 • Hodnota
 • Středník

Datové typy dělíme na dva druhy a to primitivní a neprimitivní. Mezi primitivní datové typy zahrnujeme čísla. Neprimitivní datové typy jsou například String, Arrays, Classes a podobně.

Primitivní datové typy

Celočíselné datové typy

 • byte – nejmenší datový typ, vyhrazený pro malá čísla
 • int – celočíselné datové hodnoty (nejpoužívanější datový typ)
 • long – vhodné pro velmi velká čísla mimo rozsah hodnot typu int

Typy s plovoucí desetinnou čárkou

 • float – Ideální typ pro uložení například měny
 • double – pro ukládání hodnot s dvojnásobnou přesností

Boolenovské datové typy

 • boolean – uložení hodnot jako jsou:
  • True/False
  • Yes/No
  • On/Off

Znaky

 • char – využíváme pro ukládání jednoho znaku

Neprimitivní datové typy

String – řetězce

 • String – slouží k uložení sekvence znaků, neboli řetězce (nejpoužívanější datový typ)
  • Odkazuje na objekt
  • Object String obsahuje metody pro používání operací z řetězci

Níže si ukážeme jak můžeme jednoduše deklarovat celočíselnou proměnnou integer:

Forma deklarace:

Datový typ (int) – Identifikátor (number) – hodnota (321) – středník (;):

int number = 321;

Proměnou můžeme deklarovat také tímto způsobem:

int number;

number = 321;

Oba způsoby budou fungovat stejně, pokud proměnou vypíšeme například do konzole. Můžeme ovšem deklarovat také více proměných najednou a následně je vypsat pomocí příkazu println():

int number1 = 5, number2 = 6, number3 = 50;

System.out.println(number1 + number2 + number3);